Smart Industry Conference

Prečo vznikla konferencia TRENDUSTRY...
Súčasné trendy v priemysle prekračujú všetko, čo sme doposiaľ v oblasti technického pokroku poznali. Industry 4.0 prináša nové prístupy v zlepšovaní podnikových procesov. Nevníma ich ako jednotlivé uzavreté bloky, ale ako prepojený a vzájomne komunikujúci celok. Preto je potrebné k digitalizácii výrobného podniku pristupovať v celom rozsahu jeho činností.

13.–14. február 2018 

Hotel Partizán, Tále 

  • TRENDUSTRY je prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností.
  • TRENDUSTRY sa primárne venuje praktickým a reálnym aplikáciám aktuálnych trendov, s dôrazom na dostupnosť pre bežné firmy.
  • TRENDUSTRY sa sústredí na hľadanie riešení pre lepšie fungovanie procesov, využitie súčasných technológií.
  • TRENDUSTRY je postavené na odborných prednáškach, otvorených diskusiách a workshopoch a na hľadaní riešení.
  • TRENDUSTRY je určené pre stredný a vyšší manažment i pre podnikových IT špecialistov.
  • TRENDUSTRY je výborným miestom na networking a vzájomnú výmenu informácií.

Téma TRENDUSTRY 2018:

 „Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov“ 

Sústredí sa na nosné oblasti:

  • digitalizácia a inovácie,
  • konkurencieschopný výrobok,
  • plynulá a produktívna výroba i logistika,
  • digitalizovaná firma.

Konferencia TRENDUSTRY
hľadá praktické odpovede na otázky:

Ako postupovať pri digitalizácii firmy? Kde začať?
Na čo sa sústrediť…?
Čo s procesmi? Platí ešte stále Lean, Six Sigma…?
Aké technológie pritom použiť?
Ako sa mení rola človeka?
Kde sa to dá vidieť? Aké majú skúsenosti iní účastníci?
Aké výsledky prináša digitalizácia podnikov?
Aké sú trendy pre blízku i vzdialenú budúcnosť?
Prečo by mali podniky začať venovať väčšiu pozornosť inováciám?

Odborný garant

Partneri