Nemusíme byť veľkými rybami, budúcnosť patrí rybám rýchlym

Pred časom sme strávili dva dni v krásnom prostredí na Táľoch, kde sa konala konferencia TRENDUSTRY 2018. Je to prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku ako celku. Z konferencie sme si priniesli množstvo inšpirácií a podnetných nápadov, ktoré  zazneli v jednotlivých prednáškach, diskusiách alebo pri neformálnom večernom networkingu s príjemným posedením.  Asi najhlavnejším posolstvom, ktoré sme si z konferencie odniesli je výrok, ktorý odznel v prednáške pána Morháča zo spoločnosti SOVA Digital, kde citoval Klausa Schwaba:

V blízkej budúcnosti nebudú veľké ryby požierať malé ryby, ale rýchle ryby zožerú pomalé ryby.

Táto myšlienka nám dáva odpoveď, prečo je potrebné pustiť sa do digitalizácie firmy a hľadať cesty pre inovácie. Už teraz vidíme, ako niektoré firmy dokážu práve zavedením digitálnych nástrojov zaradiť vyšší prevodový stupeň a „ZRÝCHLIŤ OD KONKURENCIE“. Ako príklad takéhoto zrýchlenia bola uvádzaná spoločnosť TESLA, ktorá prostredníctvom digitálnych nástrojov dokázala niečo, čo jej asi každý môže závidieť. Proces vývoja nového modelu 3 k prvému funkčnému prototypu dokázala stihnúť za 12 mesiacov, čo je v porovnaní s konkurenciou skrátenie o približne 60% času. Neodkladajme preto rozhodnutia o digitalizácii na obdobie, kedy toho budeme mať menej, určite sú medzi našou konkurenciou firmy, ktoré sa nechcú stať VEĽKÝMI RYBAMI ale naopak, chcú byť tie RÝCHLE.

Medzi inšpiratívnych spíkrov patril pán Bolebruch zo spoločnosti Teesys, ktorý pomáha firmám a ich pracovníkom pozerať sa na veci INAK. Priznáme sa, že aj pre nás je pohľad na digitalizáciu po jeho prednáške bohatší o ďalší uhol pohľadu. Zavádzanie digitálnych nástrojov nie je len o tom, aby firma dokázala zrýchliť vnútorné procesy v spoločnosti. Digitalizácia má vytvárať EKOSYSTÉM vychádzajúci z vnútorných procesov firmy spolu s väzbami na vonkajšie prostredie, v ktorom sa firma nachádza. Pod vonkajším prostredím si však netreba predstavovať len KDE sa firma nachádza, ale aj širšie kontexty, ako vzťahy so zákazníkmi, vzťahy s dodávateľmi, vzťahy s konkurenciou, atď..  V prednáške odznelo aj zopár inšpiratívnych príkladov z praxe na riešenie digitalizácie ako ekosystému, kde uprataním v dátach firma dokázala využiť svoj vnútorný systém na komunikáciu s vonkajším prostredím. Ak sa pýtate ako na to? Odpovedali by sme v štýle prednášajúceho a to:

„Hlavne jednoducho!“

V sekcii, ktorá bola nazvaná Kompletne digitalizovaná firma, vystúpilo viacero spíkrov, ktorí sa podelili zo svojimi skúsenosťami z oblasti zavádzania digitálnych technológií počas svojej kariéry. Na to, že pri zavádzaní digitalizácie v procesoch vývoja výrobku nie je podstatné len samotné nasadenie vhodného softvéru, ale aj správne nastavenie procesov, poukázal pán Paksi zo spoločnosti Protherm.

„Nie je to len o DEPAPIERIZÁCII“​

Špecifický prístup k pretaveniu možnej príležitosti na digitalizáciu predstavil pán Packo zo spoločnosti VUKOV Extra. Vo svojom príspevku poukázal na to, aké výsledky môže priniesť digitalizácia kvality, a že čísla, ktoré môže takáto digitalizácia priniesť sú veľmi zaujímavé. Medziročný pokles reklamácií o 30%. Medziročný pokles dodávateľských reklamácií o 41%. Aj takéto veľakrát navonok malé riešenia, môžu firme priniesť veľký benefit.

V rámci diskusií, ktoré prebiehali medzi prednášajucimi a účastníkmi v sekcii Kompletne digitalizovaná firma, sa veľakrát spomenul jeden zásadný „faktor“ ovplyvňujúci výsledok nasadzovania softvérových nástrojov, a to sú ĽUDIA. Na základe výmeny skúsenosti s účastníkmi by sme odporúčali nasledovné:

„Vytvorte tím AKTÍVNYCH OPTIMISTOV“

Digitalizácia firmy má byť agendou vrcholného manažmentu spoločnosti, pretože tento proces zasahuje chrbticu spoločnosti a častokrát ju dokonca až láme. Z toho je jasné, že aj činnosti pracovníkov na jednotlivých postoch vo firme sa budú meniť. Pri takýchto radikálnych zmenách sa pracovníci rozdelia na dva tábory a to „OPTIMISTOV“ a „PESIMISTOV“. Čo je asi pri každej zmene v živote. Problém nastáva vtedy, pokiaľ vo firme začnú vyhrávať PESIMISTI a svojím postojom strhnú dav so sebou. Z toho pohľadu je práve úlohou top manažmentu správne zadefinovať jednotlivých ľudí a ich postoje. Keď už má manažment zadefinovaných ľudí, je potrebné vybrať z optimistov, tých ktorí dokážu byť AKTÍVNI a budú lídrami pre projekt digitalizácie. Je potrebné však do tímu začleniť aj PESIMISTOV, ktorí svojím pohľadom častokrát vedia posunúť projekt tým správnym smerom, ale je potrebné im vytýčiť hranice a ich kompetencie, aby neudusili potenciál AKTÍVNYCH OPTIMISTOV.

 

Bc. Marek Mičunda

Leave a Reply