Nie je konferencia ako konferencia

Začiatkom minulého leta som sa zúčastnil konferencie zameranej na digitalizáciu. Trvala 2 dni a zúčastnilo sa tam okolo 400 účastníkov. Na prvý pohľad skvelá konferencia.Témy zasiahli všetky oblasti života, od Smart cities, cez E-goverment, digitalizáciu vzdelávania,… až po Industry 4.0. Témy síce boli rozdelené do sekcií, ale každý účastník si hovoril o tom čo chcel, bez ohľadu na ostatné prednášky. Ja osobne si nespomínam, že by som tam bol dostal nejakú informáciu, ktorú by som dokázal zužitkovať vo svoj prospech. Bola to komerčne postavená konferencia, s jediným cieľom, zarobiť peniaze pre jej organizátorov.

 

Táto skúsenosť ma priviedla k zamysleniu, ako by mala „vypadať“ skvelá technologická konferencia? Odtiaľ bol len krok k zrodu konferencie Trendustry, ktorá si položila do svojho vienka zásadu, že táto konferencia bude obsahovo vytvárať ucelené informácie, s vysokou pridanou hodnotou pre účastníkov. Trendustry nie je konferenciou postavenou na princípe: „Zaplať a prednášaj si čo chceš“. Na Trendustry môže prednášať len ten, kto je vybraný skupinou prípravného tímu a je zakázané, aby si prednášajúci platil za účasť, alebo propagoval svoju firmu.

 

Trendustry sa tematicky dotýka jedine digitalizácie priemyselného podniku a súvisiacich aktivít. Problematiku chápe komplexne, všetky procesy vo firme a okolo nej musia byť integrované. Témy prednášok musia na seba nadväzovať a vzájomne sa dopĺňať. A to čo zostane nevyslovené, na vyjasnenie majú účastníci vytvorený veľký diskusný priestor.

 

Aj keď sa jedná o 1. ročník Trendustry, staviame na svojich 27 ročných skúsenostiach z organizovania podobných akcií.  Som presvedčený, že každý účastník si odnesie dostatok inšpirácie a hodnotných informácií pre svoju prácu.

 

Martin Morháč, predseda predstavenstva, SOVA Digital

Leave a Reply