Program konferencie TRENDUSTRY 2018

PLM Fórum - sprievodná akcia pre užívateľov PLM produktov

13.2.2018

9:30 Otvorenie PLM Fórum
Čo pribudlo, čo sa zmenilo v portfóliu Siemens PLM produktov?
Prestávka a presun do sekcií
10:30 Sekcia 1. Novinky v portfóliu Solid Edge + NX CAM + spolupráca v tíme
Sekcia 2. Novinky v portfóliu NX CAD, CAE, CAM + SIMCENTER + spolupráca v tíme
Sekcia 3. Novinky v portfóliu Tecnomatix + spolupráca v tíme
Prestávka a presun
Spoločná diskusia
12:30 Záver PLM Fórum

 13.2.2018

 

SPOLOČNÁ SEKCIA

12:30 Obed
13:30 Otvorenie TRENDUSTRY
13:40 Digitalizácia ako nástroj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov Martin Morháč, SOVA Digital
Inovácie – jeden z hlavných pilierov konkurencieschopnosti podnikov Ján Uriga, PwC Slovakia
Ako premýšľať nad ekosystémom globálne Peter Bolebruch, Teesys
Diskusné fórum – aké sú vaše skúsenosti z inovácií vo firmách prednášajúci + hostia
15:30 Prestávka
16:00 Kompletne digitalizovaná firma
prednáška kombinovaná s ukážkami a príkladmi
Kristián Zastko, SOVA Digital
Diskusné fórum – aký má zmysel kompletne digitalizovať firmu prednášajúci + hostia
19:00 Spoločenský večer

 14.2.2018

 

VYBERTE SI SVOJU SEKCIU

1. časť Metódy a nástroje
08:00 Ako vytvoriť konkurencieschopný výrobok Ladislav Patay, NOTUS – POWERSONIC
Metódy používané pri vývoji výrobkov (napr. DFMA…) Jozef Ferenčík, SOVA Digital
Návrh výrobku za využitia súčasných technológií – výnimočné vlastnosti a trendy v technológiách CAD, CAE, CAM Jozef Ferenčík, SOVA Digital
Návrh výrobku – spolupráca v tíme Richard Haris, SOVA Digital
Bezvýkresová komunikácia v reálnom podniku Jozef Manduch, ZKW Slovakia
IoT vo výrobku i vo fabrike Robert Šimek, SimpleCell Networks Slovakia
Diskusné fórum – aká metóda alebo technológia vám najviac pomohla pri tvorbe konkurencieschopného výrobku prednášajúci + hostia
9:45 Prestávka
2. časť Riadenie procesov, spracovanie a využívanie informácií
10:15 Riadenie spracovania požiadaviek zákazníka/trhu Zdenko Caban, SOVA Digital
Projektové riadenie vývojového tímu Zdenko Caban, SOVA Digital
Čo nám prinieslo zavedenie PLM systému Michal Gonda, Ingsteel
Efektívne riadenie digitálneho spracovania výrobku Ivan Viskup, Danfoss Power Solutions
Od dopytu k projektu Martin Štefan, MANZ Slovakia
Diskusné fórum – aká zmena procesu vám najviac pomohla pri tvorbe konkurencieschopného výrobku prednášajúci + hostia
11:50 Prestávka a presun do spoločnej sekcie
1. časť Digitalizácia výrobných procesov
08:00 Využitie digitalizácie vo výrobe Milan Lokšik, SOVA Digital
Problematika integrace řídicích systémů strojů a linek do struktur výrobní informatiky Radim Novotný, SIDAT
Implementace a přínosy automatického sběru dat pro výpočet OEE a redukci ztrát na strojních zařízení ve společnosti Autoneum CZ Pavel Bělovský, Autoneum CZ
Praktická aplikácia digitálneho dvojčaťa v reálnej výrobe Milan Čuj, EMBRACO SLOVAKIA
Milan Lokšík
, SOVA Digital
Operatívne plánovanie výroby Zoltán Bohuš, SOVA Digital
Diskusné fórum – aké sú vaše skúsenosti z digitalizácie výrobných procesov prednášajúci + hostia
9:45 Prestávka
2. časť Digitalizácia logistických procesov
10:15 Využitie digitálnych technológií v logistike Milan Lokšik, SOVA Digital
Príležitosti pre riešenia v podnikových SCM systémoch Vladimír Pšenák, M2M Solutions
Digitálne aplikácie v prostredí výrobnej logistiky Miroslav Záhorský, M2M Solutions
Overenie logistických procesov prostredníctvom digitálnych technológií Zoltán Bohuš, SOVA Digital
Diskusné fórum – aké sú vaše skúsenosti z digitalizácie logistiky prednášajúci + hostia
11:50 Prestávka a presun do spoločnej sekcie
1. časť Praktické skúsenosti z digitalizácie
08:00 Ako zladiť orchester rôznych technológií, procesov a metód vo firme Marek Mičunda, SOVA Digital
Zavádzanie digitalizácie procesov vývoja výrobku Martin Paksi, Protherm
Skúsenosti z aplikácie simulačných nástrojov vo výrobe Maroš Mudrák, Matador
Zavádzanie ERP systému vo firme Marián Varecha, SKL Cuting
Digitalizáciou ku kvalite Peter Packo, VUKOV EXTRA
Diskusné fórum – aké sú vaše skúsenosti z nových prístupov pri využívaní dát prednášajúci + hostia
9:45 Prestávka
2. časť Ako riadiť postupy pri digitalizácii firmy
10:15 Postupnosť implementácie Industry 4.0 v podniku Martin Morháč, SOVA Digital
Ako identifikovať slabé miesta hodnotového toku na využitie I4.0 Lukáš Richter, IPA Slovakia
Ako postupovať pri výbere digitálnych systémov František Džačovský, REGADA
Integrácia systémov v prostredí podniku Peter Kissa, M2M Solutions
Diskusné fórum – aké sú vaše skúsenosti z postupov aplikácie digitalizácie prednášajúci + hostia
11:50 Prestávka a presun do spoločnej sekcie

ZÁVEREČNÁ SPOLOČNÁ SEKCIA

12:05 Ako zvládnuť cestu k digitálnemu podniku – Záverečné diskusné fórum
12:40 Záver, obed
14:00 Konzultácie